Onze school

De Nederlandse School in Finland wordt aangeboden door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur in Finland.

Wij willen kinderen van 3 tot 14 jaar Nederlands leren lezen en schrijven. Hiervoor gebruiken we de Nederlandse taalmethode STAAL. Ook vinden we het belangrijk om hen een stukje Nederlandse cultuur mee te geven zoals Koningsdag en Sinterklaas.

We verwachten dat de kinderen al Nederlands kunnen praten en thuis ook Nederlands kunnen spreken. Helaas kan de school geen Nederlandse taal aanbieden als vreemde taal. Onze school is er voor kinderen die:

  • In en rondom de hoofdstad Helsinki wonen en:
  • via (één van) de ouders een band met Nederland of Nederlandstalig België hebben, of:
  • zolang in Nederland gewoond hebben dat ze goed Nederlands spreken.

Onze school heeft bevoegde leerkrachten die worden ondersteund door een onderwijs assistent. Onze leerkrachten volgen regelmatig cursussen in Nederland zodat het onderwijsniveau gelijke tred houdt met dat in Nederland.

Het Nederlandse onderwijs gebeurt door reguliere taallessen, maar vooral ook door het behandelen van thema’s die betrekking hebben op Nederland zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, topografie en historie.

Leerlingen worden door niveau lezen en het afnemen van toetsen getest op het bereikte niveau. Leerlingen hebben ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland een gemiddelde achterstand van 1 à 2 jaar.

Sinds augustus 2013 is ons onderkomen de Westendinpuiston koulu in de stad Espoo. Als onderdeel van het lesprogramma is er een winteractiviteit in februari en een zomerkamp in de eerste week van de Finse zomervakantie (begin juni). We bieden in totaal circa 120 lesuren per jaar aan.

De lessen worden om de week gegeven op zaterdag van 10:15 tot 13:45. Zie ook ons rooster.